Why i can not Receive my Gold Key in my Achievements ???

sakill29sakill29 Posts: 0Member Beginner
 Why i can not Receive my Gold Key in my Achievements ??? 

Comments

  • RoguePapayaRoguePapaya Posts: 59Papaya Play, WR Lead GM Beginner
    Hi sakill29, kailangan mo mag send ng ticket sa support natin tungkol dito.

    -Log in ka lang sa Papaya Play website
    -click Support
    -may lalabas na "submit a request" sa baba nito
This discussion has been closed.