[HGM]Legendary Intro

HGMLegendaryHGMLegendary Posts: 1WR Game Master Beginner
edited April 18 Filipino
Hi Troopers!

How's it going playing War Rock?

It's a bit delay for me to introduce myself.

Ako po ay kabilang sa mga bagong HGM dito sa South East Asia (SEA) Server.

Kung kayo po ay may mga hinaing patungkol account related or in-game concern 
wag na wag po kayong mahihiyang lumapit at i-report po sa team namin.

Magtulungan po tayong ibalik ang saya ng gaming community ng War Rock.

Let's bring it on, troopers! :)

Regards,

[HGM]Legendary

Comments

Sign In or Register to comment.