Global Server

ajmalakas1ajmalakas1 Posts: 2Member Beginner
Pano ma change yung s.e.a server to global server kasi tuwing madaling araw wala nang player gusto ko mag enjoy pero wala makalaro please . i need your response 

Comments

  • RPcupiiidzRPcupiiidz Posts: 17Member Beginner
    should use vpn.but i think bawal na tayo pumasok sa global kasi meron nang S.E.A server.
Sign In or Register to comment.