[Event] Hero Mode Battle

edited April 8 in Events

Hello Soldiers!  


Want something that is exciting? Take part and win in this exciting Hero Mode Battle using the different types of class special abilities you want to use.


+Event Mechanics:

- Event will run on Asia server once every weekend until the next content update.

- Event period will be random. Be prepared at all times!

- Room password will be posted in this page.

- Winners will be able to choose their reward from the list posted.


+Event Settings:

- Channel: CQC

- Mode: Hero Mode

- Time Limit: 30 mins

- Winning Point: 200

- Max Player: 16 Players

- Auto Balance Mode: On

- Map will be different each week

- 2 Games per event day.


+Event Rules:

- Climb on the top! Get yourself on the top spot in order to get rewarded!

- You can only win and get rewarded once. If you participate again, you will not get any prizes.

- Do not vote to kick a player, it is strictly prohibited.


Disclaimer: Rules and mechanics may change without any notice. Be sure that you read the the post for any updates.


+Event Rewards:

- Top 2 players from winning team gets a random box of choice from the reward list.

- Top 1 player from losing team gets a random box of choice from the reward list.

- A total of 6 winners per event day. 


Reward Choice List:


- Engineer/Medic Random Box (1x)

- Sniper Random Box (1x)

- Assault Random Box (1x)

- Heavy Trooper Random Box (1x)


Notes:

* We will update this post and list all the winners from each event.

* Please send us a ticket via support system to claim your prize along with the screenshot of the scoreboard at the end of the game.

Link: https://vertigogamesaid.freshdesk.com/support/tickets/new


==========================

TICKET FORMAT

==========================

Game*

- War Rock

Character Name*

- (Your In-game Name)

Categories*

- General

Subject*

- [Event] Hero Mode Battle

Description*

- (Your Reward of Choice + Screenshot)

==========================

TICKET FORMAT

==========================


* Remember to follow the following format when submitting a ticket in order to claim your reward.


Regards,

War Rock Team.

Comments


 • Mabuhay mga Mandirigma!


  Naghahanap kaba nang mala-aksyon na bakbakan? Puwes, halina at lumahok sa isang nakapupukaw na Hero Mode Battle gamit ang klase-klaseng kakayahan ninanais mo.


  +Event Rubriks:

  - Ang nabanggit na pangyayari ay tatakbo sa Asia server, isang beses kada linggo hanggang matapos ang buwanang update.

  - Ang oras ng palaro ay random, maging alisto sa mga anunsiyo in-game.

  - Aming iaanunsyo ang klase ng event at ang bilang ng room bago magsimula ang palaro.

  - Ang password ng nasabing room ay ipapaskil namin dito sa pahina.

  - Maari pumili ng kanilang premyo ang mga nagwagi mula sa listahan nasa ibaba.


  +Event Settings: 

  - Channel: CQC

  - Mode: Hero Mode

  - Time Limit: 30 mins

  - Winning Point: 200

  - Max Player: 16 Players

  - Auto Balance Mode: On

  - Map will be different each week

  - 2 Games per event day.


  +Mga Patakaran ng Pangyayari:

  - Sikapin manguna sa leaderboard upang makasungkit ng pabuya!

  - Maari lang manalo ng isang beses. Pupwede sumali ulit pero wala nang makukuhang reward.

  - Mahigpit ipinagbabawal ang pagsipa ng kahit sinuman habang nasa event kundi ay mawawalan ng karapatan mapasali.


  Disclaimer - Ang mga nabanggit na patakaran ay maari magbago ng walang abiso. Siguraduhin basahin ang post.


  +Mga Gantimpala ng Event:

  - Top 2 manlalaro kabilang sa nanalong kupunan ay makakatanggap ng random box of choice nakalaan sa listahan.

  - Top 1 manlalaro kabilang sa natalong kupunan ay makakatanggap ng random box of choice nakalaan sa listahan.

  - Anim (6) lahatan ang magwawagi kada linggo.


  Reward Choice List:


  - Engineer/Medic Random Box (1x)

  - Sniper Random Box (1x)

  - Assault Random Box (1x)

  - Heavy Trooper Random Box (1x)


  Notes:

  * Aming i-uupdate ang post nato kasama ang tala ng mga nanalo kada event na laban.

  * Pakidalhan niyo kami ng ticket naglalaman ng inyong reward napili bilang premyo kasama ang screenshot sa nasabing pangyayari.

  Link: https://vertigogamesaid.freshdesk.com/support/tickets/new


  ==========================

  TICKET FORMAT

  ==========================

  Game*

  - War Rock

  Character Name*

  - (Inyong In-game Name)

  Categories*

  - General

  Subject*

  - [Event] Hero Mode Battle

  Description*

  - (Inyong Reward of Choice + Screenshot)

  ==========================

  TICKET FORMAT

  ==========================


  * Tandaan na sundin ang sumusunod na format kung magpapadala ng ticket upang makuha ang inyong premyo.


  Nagpapaalala,

  Inyong War Rock Team.

 • edited April 11

  こんにちは兵士!  


  エキサイティングな何かをしたいですか?あなたが使用したいクラスの特殊能力の異なるタイプを使用して、このエキサイティングなヒーローモードバトルに参加して勝つ


  +イベントの仕組み:

  - イベントは、次のコンテンツ更新まで、週末に1回Asia serverで実行されます。

  - イベント期間はランダムになります。 常に準備してください!

  - ルームのパスワードはこのページに掲載されます。

  - 受賞者は、投稿されたリストから報酬を選択できます。


  +イベントの仕組み:

  - チャネル: 歩兵戦

  - モード: ヒーローモード

  - Time Limit: 30 mins

  - Winning Point: 200

  - Max Player: 16 Players

  - Auto Balance Mode: On

  - マップは毎週異なります

  - イベント日ごとに2ゲーム。


  +イベントルール:

  - 上に登る! 報酬を得るためにトップの地位に自分を入れてください!

  - 勝利して報酬を獲得できるのは1回だけです。 再度参加すると賞品がもらえません。

  - プレイヤーをキックするために投票しないでください、それは厳しく禁止されています。


  免責事項:ルールとメカニズムは予告なく変更される場合があります。 更新については必ず投稿を読んでください。


  +イベント報酬:

  - 優勝チームの上位2名のプレイヤーは、報酬リストからランダムに選択したボックスを取得します。

  - 負けたチームのトップ1プレーヤーは、報酬リストからランダムに選択したボックスを取得します。

  - イベント日ごとに合計6人の勝者。


  報酬選択リスト:


  - Engineer/Medic Random Box (1x)

  - Sniper Random Box (1x)

  - Assault Random Box (1x)

  - Heavy Trooper Random Box (1x)


  注釈:

  * この投稿を更新し、各イベントのすべての受賞者を一覧表示します。

  * ゲーム終了時のスコアボードのスクリーンショットと一緒に賞品を請求するには、サポートシステムを介してチケットを送信してください。

  リンク: https://vertigogamesaid.freshdesk.com/support/tickets/new


  ==========================

  TICKET FORMAT

  ==========================

  Game*

  - War Rock

  Character Name*

  - (Your In-game Name)

  Categories*

  - General

  Subject*

  - [Event] Hero Mode Battle

  Description*

  - (Your Reward of Choice + Screenshot)

  ==========================

  TICKET FORMAT

  ==========================


  * 報酬を請求するためにチケットを送信するときは、次の形式に従うことを忘れないでください。


  よろしく、

  War Rock チーム。

 • edited April 12

  नमस्कार सैनिकों!


  रोमांचक है कि कुछ करना चाहते हैं? इस रोमांचक हीरो मोड लड़ाई में भाग लें और जीतें विभिन्न प्रकार की वर्ग विशेष क्षमताओं का उपयोग करके जिन्हें आप उपयोग करना चाहते हैं।


  + घटना यांत्रिकी:

  - इवेंट अगले वीकेंड अपडेट तक हर वीकेंड में एक बार एशिया सर्वर पर चलेगा।

  - घटना की अवधि यादृच्छिक होगी। हर समय तैयार रहें!

  - इस पेज में रूम पासवर्ड डाला जाएगा।

  - विजेता पोस्ट की गई सूची में से अपना इनाम चुन सकेंगे।


  + ईवेंट सेटिंग्स:

  - चैनल: CQC

  - मोड: हीरो मोड

  - समय सीमा: 30 मिनट

  - विनिंग पॉइंट: 200

  - मैक्स प्लेयर: 16 खिलाड़ी

  - ऑटो बैलेंस मोड: ऑन

  - हर हफ्ते मैप अलग होगा

  - 2 खेल प्रति घटना दिन।


  + घटना नियम:

  - शीर्ष पर चढ़ो! पुरस्कृत होने के लिए शीर्ष स्थान पर खुद को प्राप्त करें!

  - आप केवल एक बार ही जीत सकते हैं और पुरस्कृत कर सकते हैं। यदि आप फिर से भाग लेते हैं, तो आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा।

  - एक खिलाड़ी को किक करने के लिए मत देना, यह पूरी तरह से निषिद्ध है।


  अस्वीकरण: नियम और यांत्रिकी बिना किसी सूचना के बदल सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप किसी भी अपडेट के लिए पोस्ट पढ़ते हैं।


  + घटना पुरस्कार:

  - विजेता टीम के शीर्ष 2 खिलाड़ियों को इनाम सूची से पसंद का एक यादृच्छिक बॉक्स मिलता है।

  - टीम हारने वाले शीर्ष 1 खिलाड़ी को इनाम सूची से पसंद का एक यादृच्छिक बॉक्स मिलता है।

  - प्रति दिन कुल 6 विजेता।


  पुरस्कार की पसंद सूची:

  - इंजीनियर / चिकित्सा रैंडम बॉक्स (1x)

  - निशानची रैंडम बॉक्स (1x)

  - आक्रमण रैंडम बॉक्स (1x)

  - हैवी ट्रॉपर रैंडम बॉक्स (1x)


  टिप्पणियाँ:

  * हम इस पोस्ट को अपडेट करेंगे और प्रत्येक घटना से सभी विजेताओं को सूचीबद्ध करेंगे।

  * खेल के अंत में स्कोरबोर्ड के स्क्रीनशॉट के साथ अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए समर्थन प्रणाली के माध्यम से हमें एक टिकट भेजें।

  लिंक: https://vertigogamesaid.freshdesk.com/support/ticket/new


  ==========================

  टिकट फार्म

  ==========================

  खेल*

  - वॉर रॉक

  चरित्र का नाम*

  - (आपका इन-गेम नाम)

  श्रेणियाँ*

  - सामान्य

  विषय *

  - [घटना] हीरो मोड लड़ाई

  विवरण*

  - (आपकी पसंद का स्क्रीनशॉट + स्क्रीनशॉट)


  ==========================

  टिकट फार्म

  ==========================

  * अपने इनाम का दावा करने के लिए टिकट जमा करते समय निम्नलिखित प्रारूप का पालन करना याद रखें।  सादर,

  वॉर रॉक टीम।

This discussion has been closed.