[Event] Finders Keepers!

Hello Soldiers!


Christmas is fast approaching and the "Secret Santa" of War Rock has prepared enough give away gifts in disguised as a GM. Follow suit and earn a deserving present!


As always, you need to find the room in order to participate!


Its time to find him and the secret room!


+Event Mechanics:

- Event will run on SEA server once or twice every weekend until the next content update.

- Event time will be random. Be prepared!

- We will announce the Event shortly before it starts.

- Passwords will be posted here but you will need to find the room in-game.

(TIP: Event room names will be Christmas related)

- Winners will be able to choose their reward from the rewards list below.


+Event Settings:

- C.Q.C.

- Mode: 12v12 DM

- Winning Point: 150

- 20 mins

- Auto-Team Balance

- Map will be different each week


+Event Rules:

- Top users from both teams, winning and losing, will be rewarded.

- Do not KICK other players.

- You can only win and get rewarded once. If you already won and participated again, you will not get any prizes.


Disclaimer: Rules and mechanics may change without any notice. Be sure that you read the the post for any updates.


+Event Rewards:

- Top 5 players from the winning team gets a weapon of choice for 30 days from the reward list. 

- Top 3 players from the losing team gets a weapon of choice for 15 days from the reward list. 


REWARD LIST:


- M4SUPER90 Stick

- M202A1 Dino

- M21 Phantom

- SVU AS Flack


- SPAS12 Moonlight

- AI_AW Gold

- HECATE2 Whiteshark

- M4A1 Tiger


- Spectre M4 Death

- Scorpion Blue

- ARX160 Death

- Cheytac M200 Red


- SPAS12 Dragon

- Scorpion Red

- ARX160 BlingBling

- DBR Rainbow


- Web Grenade

- PP91KEDR Dual Star

- AW50F Rainbow

- M4A1 Desert


- Hand Bell

- MP7A1 Gold

- MPX Lightning


Notes:

* We will update this post and list all the winners from each event below

* Please send us a ticket selecting the gun you'd like to receive from the list provided as a reward for the event along with the screenshot of the scoreboard at the end of the game.


Link: https://www.papayaplay.com/portal.do?tp=support.request


==========================

TICKET FORMAT

==========================

Game*

- War Rock

Character Name*

- (Your IGN)

Categories*

- General

Subject*

- [Event] Finders Keepers!

Description*

- (Your Weapon of choice + Screenshot)

==========================

TICKET FORMAT

==========================


* Remember to follow the following format when submitting a ticket in order to claim your reward.Regards,


War Rock Team.

Comments


 • Mabuhay mga Mandirigma!


  Ang dali ng panahon sapagkat Disyembre na nang taon. Ito'y nagpapahiwatig na palapit narin ang Pasko kung saan magtitipun-tipon ang bawat pamilya upang ipagdiwang ito. Kaugnay ng pasko, nakahanda na ang misteryosong Santa ng War Rock upang mamimigay ng regalo bilang isang GM. Bigyan sunod ang mga bakas naiwan para makatanggap ng papremyo!


  Kagaya ng nakasanayan, kailangan mo hulaan ang room upang makasali!


  Oras na para habulin siya at tukuyin ang nakatagong room!


  +Event Rubriks:

  - Ang nabanggit na pangyayari ay tatakbo sa SEA server, isa o dalawang beses kada linggo hanggang matapos ang buwanang update.

  - Ang oras ng palaro ay RANDOM, maging alisto sa mga anunsiyo in-game.

  - Aming iaanunsyo ang klase ng event bago magsimula ang palaro.

  - Ang password ay ipapaskil namin dito sa pahina pero kailangan mo hanapin ang room sa loob ng laro.

  (TIP: Tukuyin ang bilang ng room sa pamamagitan ng mga pangalan may kaugnay sa themang Pasko)

  - Maari pumili ng kanilang premyo ang mga nagwagi mula sa listahan nasa ibaba.


  +Event Settings:

  - C.Q.C.

  - Mode: 12v12 DM

  - Winning Point: 150

  - 20 mins

  - Auto-Team Balance

  - Map will be different each week


  +Mga Patakaran ng Pangyayari:

  - Sikapin manguna sa leaderboard upang makasungkit ng pabuya!

  - Iilan mahuhusay lamang na kalahok, sa parehong kupunan, ang itatanghal pagkatapos ng game!

  - Mahigpit ipinagbabawal ang pagsipa ng kahit sinuman habang nasa event kundi ay mawawalan ng karapatan mapasali.

  - Maari lang manalo ng isang beses. Pupwede sumali ulit pero wala nang makukuhang reward.


  Disclaimer - Ang mga nabanggit na patakaran ay maari magbago ng walang abiso. Siguraduhin basahin ang post.


  +Mga Gantimpala ng Event:

  - Top 5 manlalaro kabilang sa nanalong kupunan ay makakatanggap ng weapon of choice may durasyon na tatlumpung araw. (30D)

  - Top 3 manlalaro kabilang sa natalong kupunan ay makakatanggap ng weapon of choice may durasyon na labinlimang araw. (15D)


  REWARD LIST:


  - M4SUPER90 Stick

  - M202A1 Dino

  - M21 Phantom

  - SVU AS Flack


  - SPAS12 Moonlight

  - AI_AW Gold

  - HECATE2 Whiteshark

  - M4A1 Tiger


  - Spectre M4 Death

  - Scorpion Blue

  - ARX160 Death

  - Cheytac M200 Red


  - SPAS12 Dragon

  - Scorpion Red

  - ARX160 BlingBling

  - DBR Rainbow


  - Web Grenade

  - PP91KEDR Dual Star

  - AW50F Rainbow

  - M4A1 Desert


  - Hand Bell

  - MP7A1 Gold

  - MPX Lightning


  Notes:

  * Aming i-uupdate ang post nato kasama ang tala ng mga nanalo kada event na laban.

  * Pakidalhan niyo kami ng ticket naglalaman ng inyong armas napili bilang premyo kasama ang screenshot sa nasabing pangyayari.


  Link: https://www.papayaplay.com/portal.do?tp=support.request


  ==========================

  TICKET FORMAT

  ==========================

  Game*

  - War Rock

  Character Name*

  - (Inyong In-game Name)

  Categories*

  - General

  Subject*

  - [Event] Finders Keepers!

  Description*

  - (Inyong Weapon of choice + Screenshot)

  ==========================

  TICKET FORMAT

  ==========================


  * Tandaan na sundin ang sumusunod na format kung magpapadala ng ticket upang makuha ang inyong premyo.  Bumabati,


  Inyong War Rock Team.

 • こんにちは兵士!


  クリスマスが近づいており、War Rockの「SecretSanta」は、GMを装ったギフトを十分に用意しています。 スーツに従って、価値のあるプレゼントを獲得しましょう!


  いつものように、参加するには部屋を見つける必要があります!


  彼と秘密の部屋を見つけるための時間!


  +イベントの仕組み:

  - イベントは、次のコンテンツ更新まで、週末に1〜2回SEAサーバーで実行されます。

  - イベント時間はランダムになります。 準備して!

  - イベントは開始直前に発表します。

  - パスワードはここに掲載されますが、ゲーム内でルームを見つける必要があります。

  (ヒント:イベントルームの名前はクリスマスに関連します)

  - 受賞者は、以下の報酬リストから報酬を選択できます。


  +イベント設定:

  - 歩兵戦

  - モード:12vs12 デスマッチ

  - Winning Point: 150

  - 20 mins

  - Auto-Team Balance

  - マップは毎週異なります


  +イベントルール:

  - 勝ち負けの両方のチームのトップユーザーに報酬が与えられます。

  - 他のプレイヤーをキックするために投票しないでください

  - あなたは一度だけ勝つことができます。 再度参加して当選すると賞品はもらえません。


  免責事項: ルールと仕組みは予告なしに変更される場合があります。 更新がある場合は、必ず投稿を読んでください。


  +イベント報酬:

  - 優勝チームの上位5人のプレイヤーは、報酬リストから30日間選択した武器を取得します。

  - 負けたチームの上位3人のプレイヤーは、報酬リストから15日間選択した武器を取得します。


  報酬リスト:


  - M4SUPER90 Stick

  - M202A1 Dino

  - M21 Phantom

  - SVU AS Flack


  - SPAS12 Moonlight

  - AI_AW Gold

  - HECATE2 Whiteshark

  - M4A1 Tiger


  - Spectre M4 Death

  - Scorpion Blue

  - ARX160 Death

  - Cheytac M200 Red


  - SPAS12 Dragon

  - Scorpion Red

  - ARX160 BlingBling

  - DBR Rainbow


  - Web Grenade

  - PP91KEDR Dual Star

  - AW50F Rainbow

  - M4A1 Desert


  - Hand Bell

  - MP7A1 Gold

  - MPX Lightning


  注釈 :

  * この投稿を更新し、以下の各イベントのすべての受賞者を一覧表示します

  *イベントの報酬として提供されたリストから受け取りたい銃を選択したチケットと、ゲーム終了時のスコアボードのスクリーンショットを送信してください。


  リンク: https://www.papayaplay.com/portal.do?tp=support.request


  ==========================

  チケットフォーマット

  ==========================

  Game*

  - War Rock

  Character Name*

  - (Your IGN)

  Categories*

  - General

  Subject*

  - [Event] Finders Keepers!

  Description*

  - (Your Weapon of choice + Screenshot)

  ==========================

  チケットフォーマット

  ==========================


  * 報酬を請求するためにチケットを送信するときは、次の形式に従うことを忘れないでください。  よろしく、


  ウォーロックチーム。

 • नमस्कार सैनिकों!

  क्रिसमस तेजी से आ रहा है और वार रॉक के "सीक्रेट सांता" ने जीएम के रूप में प्रच्छन्न उपहार में पर्याप्त उपहार देने की तैयारी की है। सूट का पालन करें और एक योग्य वर्तमान अर्जित करें!

  हमेशा की तरह, आपको भाग लेने के लिए कमरा खोजने की आवश्यकता है!

  उसे और गुप्त कमरे को खोजने का समय!


  + घटना यांत्रिकी:

  - ईवेंट अगली सामग्री अपडेट तक हर सप्ताहांत में एक या दो बार SEA सर्वर पर चलेगा।

  - घटना का समय यादृच्छिक होगा। तैयार रहो!

  - हम इवेंट की घोषणा शुरू होने से कुछ देर पहले करेंगे।

  - यहां पासवर्ड पोस्ट किए जाएंगे लेकिन आपको कमरे में इन-गेम ढूंढना होगा।

  (TIP: इवेंट रूम के नाम क्रिसमस से संबंधित होंगे)

  - विजेता नीचे दिए गए पुरस्कार सूची से अपना इनाम चुन सकेंगे।


  + घटना सेटिंग्स:

  - C.Q.C.

  - मोड: 12v12 डीएम

  - विनिंग पॉइंट: 150

  - 20 मिनट

  - ऑटो-टीम संतुलन

  - हर हफ्ते नक्शा अलग होगा


  + घटना नियम:

  - जीतने और हारने वाली दोनों टीमों के शीर्ष उपयोगकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

  - अन्य खिलाड़ियों को किक न करें।

  - आप केवल एक बार ही जीत सकते हैं और पुरस्कृत कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही जीत गए और फिर से भाग लिया, तो आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा।


  अस्वीकरण: नियम और यांत्रिकी बिना किसी सूचना के बदल सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप किसी भी अपडेट के लिए पोस्ट पढ़ते हैं।


  + घटना पुरस्कार:

  - विजेता टीम के शीर्ष 5 खिलाड़ियों को इनाम सूची से 30 दिनों के लिए पसंद का हथियार मिलता है।

  - हारने वाली टीम के शीर्ष 3 खिलाड़ियों को इनाम सूची से 15 दिनों के लिए पसंद का हथियार मिलता है।


  पुरस्कार सूची:

  - M4SUPER90 Stick

  - M202A1 Dino

  - M21 Phantom

  - SVU AS Flack


  - SPAS12 Moonlight

  - AI_AW Gold

  - HECATE2 Whiteshark

  - M4A1 Tiger


  - Spectre M4 Death

  - Scorpion Blue

  - ARX160 Death

  - Cheytac M200 Red


  - SPAS12 Dragon

  - Scorpion Red

  - ARX160 BlingBling

  - DBR Rainbow


  - Web Grenade

  - PP91KEDR Dual Star

  - AW50F Rainbow

  - M4A1 Desert


  - Hand Bell

  - MP7A1 Gold

  - MPX Lightning


  टिप्पणियाँ:

  * हम इस पोस्ट को अपडेट करेंगे और नीचे प्रत्येक घटना से सभी विजेताओं को सूचीबद्ध करेंगे

  * खेल के अंत में स्कोरबोर्ड के स्क्रीनशॉट के साथ घटना के लिए एक इनाम के रूप में प्रदान की गई सूची से प्राप्त बंदूक का चयन करने के लिए कृपया हमें एक टिकट भेजें।

  लिंक: https://www.papayaplay.com/portal.do?tp=support.request


  ==========================

  टिकट फार्म

  ==========================

  Game*

  - War Rock

  Character Name*

  - (Your IGN)

  Categories*

  - General

  Subject*

  - [Event] Finders Keepers!

  Description*

  - (Your Weapon of choice + Screenshot)

  ==========================

  टिकट फार्म

  ==========================


  * अपने इनाम का दावा करने के लिए टिकट जमा करते समय निम्नलिखित प्रारूप का पालन करना याद रखें।


  सादर,

  वॉर रॉक टीम।

 • edited January 16

  Finders Keepers Event Information


  ======================

  Event Rooms and Winners

  ======================


  Dec 19


  CQC Room Hint: Mistletoe

  Password: SCLASSFK19


  • ZAlZentaX
  • Dilyan
  • CrazyMind
  • Sharra
  • xREN
  • DoNtMe05
  • PasensyaNa
  • CleoforD


  ======================

  Event Rooms and Winners

  ======================


  Dec 20


  CQC Room Hint: JingleBellRock

  Password: HPYFDE20


  • Anarchist
  • 0klengG03
  • Dyslexia
  • Captjh0n1e
  • lHallucinate
  • Xenoxis
  • Lazyyy
  • lRlPredator


  ======================

  Event Rooms and Winners

  ======================


  Dec 26


  CQC Room Hint: Wonderful time of the Year

  Password: WinterFKE


  • Promises
  • Sydney28
  • IamZeusl
  • lPOAlJEBOYll
  • TeKris
  • lSWlxMarley
  • T7Fuenstes14
  • lRlEthaaan


  ======================

  Event Rooms and Winners

  ======================


  Jan 02


  CQC Room Hint: Rudolf the Red-nosed Reindeer

  Password: CCBPW02


  •  ERFS
  • Akimbo
  • LIEUT3NANT
  • Namiko
  • Arci
  • lRISH
  • iDaniel
  • OinK2x


  ======================

  Event Rooms and Winners

  ======================


  Jan 03


  CQC Room Hint: Snowman

  Password: EAFKE203


  •  Zisox
  • xXxWilDFeAsTxXx
  • LUCE
  • beeg2020
  • FaceTRAVEL
  • IntruDer
  • Abinadi
  • xc0manderx


  ======================

  Event Rooms and Winners

  ======================


  Jan 10


  CQC Room Hint: Manito and Manita

  Password: LOVEMANITOTA


  • Jevyy
  • shayon63
  • itsFranz
  • lMClxCowley
  • AllMight16
  • Magarmacchh
  • xPunkShuttle
  • KielSan


  ======================

  Event Rooms and Winners

  ======================


  Jan 16


  CQC Room Hint: Three Wise Men

  Password: BATTLETAG16


  • Yttrium
  • Wissenschaft
  • l08lSenpai
  • Dimp
  • sekyojirald
  • Guidotti
  • captka1iya
  • lPrecisely


This discussion has been closed.